En Fa En Fa

پنج شنبه هفتم مرداد ۱۴۰۰

درباره اصفهان

معرفی اصفهان

زيبايي و شكوه آثاروابنيهء تاريخي اصفهان چنان بيننده را مفتون مي سازد كه حتي براي شهروندي كه سالها در كنار اين آثار بديع زندگي كرده است نه تنها خسته كننده نيست بلكه با هر بار مشاهده مكرّر، راز و رمزهاي تازه و شگفتي را كشف مي كند.بي مناسبت نيست كه ((نصف جهانش)) ناميده اند و ازهزار سال پيش اين شهر پذيراي جهانگردان و سياحان بي شماري بوده كه هر يك به زباني عظمت و زيبايي شهر و بناهاي آن را ستوده اند.ناصر خسرو شاعر و يكي از تيزبين ترين جهانگردان عالم كه به خوبي مي دانست از ميان آن چه در سفرهايش مشاهده مي كرد چه مطالبي را بايد انتخاب كند و بنويسد كه خوانندگانش احساس كنند كه شخصاً با او همراه اند و همه چيز را به چشم خود مي بينند دربارهء اصفهـــــانی كه ديــــدار ميکرد مي نويسد : " شهــــری است بر هامون نهاده با حصاري محكم و بسيار بلند محصور شده و دوازده دروازه دارد .... جويهاي آب روان در تمام شهر حفرشده و خانه هاي آن زيبا و مرتفع اند . مي گويند كه طول حصار شهر اصفهان سه فرسنگ و نيم است . هر چه داخل شهر مي بينم از رفاه و آبادي حكايت مي كند و من هيچ بناي ويراني در آن ند يدم" . ناصر خسرو در جاي ديگر مي گويد : " من درهمه زمين پارسي گويان شهري نيكوتر و جامع تر و آبادان تر از اصفهان ند يدم" قصد من اين نيست كه در اين مقدمه آن چه را جهانگردان در توصيف زيبايي هاي اصفهان نوشته اند بازگو كنم و يا به دليل آن كه ((من اين جا زاده شده ام)) و يا به دليل آن كه گنبدها و مناره هاي لاجوردي با نقش و نگارهاي دل انگيز در دل آسمان فرورفته ، براي من که ازكودكي با آنها خو گرفته ام زيبا است اغراق گويي كنم . تنها با نقل سه نمونه مطالبي كه درباره اصفهان ِ۱۰۰۰ سال پيش و۴۰۰ سال پيش و دوره معاصر نوشته شده است مي خواهم براي خوانندهء عزيزي كه شهر اصفهان را نديده است و يا سالها پيش ديده است ، حال و هواي گذشته و امروزي شهر و آن چه را كه به صورت تصوير درصفحه مانيتور خود مشاهده مي كند مجسم نمايم . پيشتر نقل قولي ازناصر خسرو ارائه شد و اكنون بخوانيد آنچه كه در چهارصد سال پيش ژان شاردن درباره اصفهان مي نويسد : از خيابان بزرگي آغاز مي كنم كه مي توان آن را حياط شهر ناميد . خياباني كه زيباتر از آن نه ديده و نه شنيده ام... آنگاه شاردن به توصيف نهر آب وسط خيابان و كوشك ها و تالارها و حجره هاي زيباي وسط باغ مي پردازد كه به قول او با ظرافت بسيار منقش و مطلا شده اند . ديوارها روزنه هايي دارند كه بدون ورود به باغ مي توان از بيرون همه كساني كه در آن هستند و آن چه را كه در باغ مي گذرد مشاهده كرد.

 

اصفهان نصف جهان

اصفهان يك نيمهء جهان است و اين در زبان فارسي بازتابي است كه بازديد كنندگان آن در دوران عظمت و شكوهي كه تا به امروز باقي است از شگفتي برآورده اند ، اصفهان همانند رم و لنينگراد يكي از بزرگترين شهرهاي جهان است و آن به تنهايي شايستگي لازم را دارد كه يك شماره به آن اختصاص يابد . با افزايش سريع جمعيت و حاكميت زندگي ماشيني ، شهراصفهان نيز در پنجاه سال گذشته هم گام با ديگر تحولات سياسي و اجتماعي چنان تغيير كرده است كه به درستي مي توان گفت كه اصفهاني كه حتي دربيست سال پيش توصيف مي شد با اصفهان امروز از بسياري جهات متفاوت است . كتابهايي كه اصفهان را به روايت تصوير نشان مي دهند تحول و تغيير اصفهـــــان را گويا تـــر از هــرنوشته اي به تصوير كشيده اند . صرفنظر از كتاب ارنست هولسترآلماني كتاب ((اصفهان موزهء هميشه زنده)) اثر رضا نور بختيار ، تهران ۱۹۹۳ ، كه نخستين كتابي بود كه با خصوصيات ويژه اي تنها با تصاوير منتشر شد و شماري از كساني كه پيش از ۵۰ سال در اصفهان و در كنار آثار تاريخي آن با توجه و عنايت خاص به آن آثار زندگي كرده بودند اعتراف كردند كه كتاب مذكور مشاهده كنندگانش را به ژرفاي بيشتري در درك زيبايي و ظرافت اين شاهكارهاي بديع معماري و هنر مي كشاند . انتشار كتاب مذكور و استقبال شايان توجهي كه در ميان مردم يافت موجب انتشار چند اثر مشابه به وسيله هنرمندان عكاس مشهور كشور دربارهء اصفهان شد . اكنون به اقتضاي زمان و پيشرفت هاي سريع در توسعهء وسايل ارتباط جمعي الكترونيكي تهيه و انتشار لوحه هاي فشرده براي معرفي هر چه بهتر و آسان تر شهر اصفهان به صورت چند منظوره در دسترس است ليكن هر كسي در اقصي نقاط جهان انتظار دارد كه بتواند اطللاعاتي را درباره شهر اصفهان با شهرت جهاني آن از طريق شبكه هاي جهاني كامپيوتري به دست آورد. هم اكنون چنين اطلاعاتي براي تمامي شهرهاي اروپائي و آمريكايي و غالب شهرهاي جهان در آسيا و آفريقا نيز به وسيله اينترنت قابل دسترسي است و حتي اطلاعـــــات مربوط به برخي از شهرهاي كشورمان نيز به صورتي كه در خارج از كشور تهيه و تنظيم شده است و افزون بر آن كه پاسخ گوي نياز كساني كه مي خواهند بي آن كه به اصفهان بيايند اطلاعات جامعي از آن داشته باشند ، نيست به بازديد كنندگان شهر نيز اطلاعات به روزي را ارائه نمي كند . در سايتي كه ملاحظه مي فرمائيد سعي شده است كه در تحقق اهداف شهرداري ، اصفهان به گونه اي دقيق معرفي شود و به بسياري از پرسش هاي بازديد كنندگان و كساني كه اطلاعات جامعي را طالب اند همراه با تصاوير ونقشه ها اطلاعات جامعي داده شود .

 

موقعيت جغرافيايی

شهر اصفهان در ۴۲۴ کيلومتري جنوب تهران واقع‌ شده است‌‌. اصفهان از آنجا که‌ مرکز‌استان است‌ بين دو رشته کوه قرار دارد. در غرب مناطق کوهستاني‌ تا استان چهارمحال ‌ادامه‌ دارد. در شرق کوههاي کرکس‌ وقهرود واقع‌ شده‌اند. منطقه جلگه‌اي از آبرفت‌ ‌جويبارهاي کوهستاني‌ ورودخانه‌ زاينده رود به‌ وجود آمده است‌ .اصفهان با داشتن آب ‌وهواي معتدل نسبتافصلهاي منظمي دارد. زاينده رود با جاري‌ شدن در شهر اصفهان ‌مهمترين‌ رودخانه‌ استان مي‌‌باشد. ‌

 

در عهد اشکانيان اصفهان مرکز وپايتخت ايالت‌ پهناوري‌ بود که‌ تحت فرمان حکمرانان اشکاني‌‌قرار داشت‌‌. در زمان ساسانيان اصفهان محل سکونت‌ وقلمرو((اسپوهران))يا اعضاهفت ‌خانواده‌ بزرگ‌ ايراني‌ که‌ مناسب‌ مهم واصلي سلطنتي را در اختيار داشتند,بود. هم‌ چنين در ‌اين‌ زمان اصفهان يک‌ مرکز نظ‌امي‌ وبسيار مستحکم بود.اين‌ شهر پس‌ از شکست نهايي‌ ‌ايرانيان به‌ تصرف اعراب در آمد. بعد از اسلام,اصفهان همچون ديگر شهرهاي ايران تا اوايل‌ ‌قرن چهارم‌ تحت سلطه‌‌اعراب بود تنها خليفه منصور آنجا را مورد توجه‌ قرار مي‌‌داد. در ‌زمان ملکشاه سلجوقي‌ اصفهان بارديگر به‌ پايتختي برگزيده شد وعصر طلايي‌ ديگري راآغاز ‌نمود.در اين‌ هنگام اصفهان يکي از آبادترين‌ ومهمترين‌ شهرهاي جهان به‌ شمار مي‌‌آمد.اين‌ ‌شهر در سال ۶۳۹ ه‌۰ق‌۰ به‌ تصرف مغولها درآمدوآنان مردم‌ را قتل عام کردند.پس‌ از ‌حملات مغولها وتيمور اصفهان به‌ علت موقعيت جغرافيايي‌ مناسبش دوباره‌ سامان گرفت‌ ‌مخصوصادر زمان صفويان که‌ به‌ طور قابل‌ ملاحظ‌ه‌‌اي توسعه يافت‌‌. اصفهان در سال ۱۰۰۰ه‌. ‌ق‌. پس‌ از اينکه توسط‌ شاه عباس به‌ عنوان پايتخت انتخاب شد به‌ اوج‌ رونق‌ خود رسيد. ‌انقراض سلسله صفويان توسط‌ محمود افغان وتصرف اصفهان پس‌ از ۶ ماه محاصره دوره‌ ‌انحطاطي را براي اين‌ کشور باعث‌ شد. در زمان افشاريه‌ وزنديه‌ دوباره‌ رونق‌ يافت‌ اما در ‌عصر قاجار به‌ دنبال انتخاب تهران به‌ عنوان پايتخت, اصفهان با ديگر روبه‌ زوال رفت‌ . ‌

 

اصفهان با توجه‌ به‌ شرايط‌ جغرافيايي‌ وتاريخي در زمان پهلوي مورد توجه‌ قرارگرفت‌‌وکوششهايي‌ جهت تعمير وبازسازي‌ بناهاي تاريخي اش به‌ عمل آمد. همچنين شهر واستان ‌اصفهان به‌ سرعت‌ تحول يافته وصنعتي شد. طي دو دهه‌ اخير اصفهان با سرعت‌ قابل‌ توجهي ‌از نظ‌ر شهري توسعه يافت‌ و بازسازي‌ بناهاي تاريخي بسيار چشمگير بود. امروزه‌ اصفهان يکي ‌از مهمترين‌ مراکز سياحتي ايران وجهان به‌ شمارمي‌ رود

 

مهمترين‌ مکانهاي جالب‌ توجه‌ ‌اصفهان عبارتند از:

 

ü       ميدان امام(نقش جهان)‌

ü       چندين‌ کتيبه تاريخي‌

ü       مدرسه‌‌هاي قديمي چهارباغ,باباقاسم‌,ملاعبدالله,ميرزاحسن,کاسه‌‌گران,نيماورد,جلاليه,‌شمس‌آبادوحيدر

ü       خانه‌‌هاي اخوان,خرازي‌,پيرنيا,جمل,قدسيه,شيخ الاسلام‌

ü       کبوترخانه‌ هاي‌متعدد‌

ü       گنبدباز‌

ü       چندين‌ مسجدباشکوه بامعماري‌ وکاشي‌ کاري‌ شگفت‌انگيز‌

ü       آتشگاه کوه سنگي

ü       چندين‌ آرامگاه عارفان وشاعران ايراني‌‌

ü       امامزاده‌‌هاي متعدد‌

ü       کليساهاي تاريخي درجلفا‌

ü       آبشارهاي سميرم,شالورا,کردمحليا, چشمه‌هاي ورتون,خوربيابانک‌,آبشارشاه,ديمه,ملاد,‌لادژوچشمه‌هاي آب معدني‌ گرم

ü       مناطق حفاظت شده قمشلو و کلاه قاضي‌‌

ü       غارهاي متعدد‌

ü       کاخها وعمارتهاي عالي‌ قاپو,چهلستون,هشت بهشت‌

ü       ررروستاهاي ميمه,مورچه‌ خورت‌,مال وروستاهاي تاريخي‌

ü       قلعه‌هاي فارفاآن ,ديووترشک‌‌

ü       پلهاي تاريخي الله وردي‌ خان,خواجو,شهرستان,مارنان وسعادت‌ آباد‌

ü    کاروانسراهاي شيخ علي خان ,مهيار,سراي سفيد,ميرزاکوچک‌‌خان,خوانساريها
مناره‌‌هاي جنبان,چهل دختر, ساربان ,زيار,رهروان,آتشخانه‌,دارالضيا,غار,شعيا,گلدسته‌