En Fa En Fa

یکشنبه ششم خرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه های مالی موسسه آموزش عالی فرزانگان

 

شهریه ثابت و متغیر برای ورودی های سال 97-96 (همه مبالغ به ریال می باشد)

  

مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

 

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر برای هر واحد درسی

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه یا کارآموزی در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

فنی و مهندسی

5,977,125

227,700

341,550

417,450

342,100

948,750

علوم انسانی

4,744,300

227,700

341,550

360,800

284,900

948,750


مقطع کارشناسی ارشد

 

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر برای هر واحد درسی

شهریه هر واحد پروژه

فنی و مهندسی

8,690,000

1,628,000

5,390,000

دانشجویان شهریه ترم خود را به شماره حساب یا شماره کارت زیر واریز نمایند:

(بانک تجارت - شعبه سیتی سنتر اصفهان)

شماره حساب: 0698680407

شماره کارت: 7097-0013-8370-5859
تعداد بازديد کنندگان:813