اعضاء هیئت علمی - موسسه آموزش عالی فرزانگان

Search
Go to content

Main menu:

اعضاء هیئت علمی

دانشکده ها > مرکز دروس عمومی و معارف
رشته تحصیلی
نام نام خانوادگي
برنامه ریزی فرهنگی
علي اكبر آقا ياري
ادبیات فارسی
محمدحسن ادريسي
تربيت بدني
زهرا اصغريان دستنائي
زبان انگلیسی
طهمورث الياسي بختياري
زبان انگلیسی
مرضيه بليوند
جامعه شناسی
احمدرضا عبادي منش
معارف اسلامي
محمدمهدي عموسلطاني فروشاني
تربيت بدنيدکتر محمد باتوانی
تربيت بدنياکبر بابایی
تربيت بدني
ابراهيم قناعتي
تربيت بدني

پرویز خلیلی
 
Back to content | Back to main menu