تابلو مالی - موسسه آموزش عالی فرزانگان

Search
Go to content

Main menu:

تابلو مالی

تماس با ما
"شماره حساب موسسه: 0698680407  فراگیر بانک تجارت (شعبه سیتی سنتر)  به نام "موسسه آموزش عالی فرزانگان
"شماره کارت  موسسه: 5859837000137097  بانک تجارت  به نام "موسسه آموزش عالی فرزانگان

 

شهریه ثابت و متغیر برای ورودی های سال 97-96 (همه مبالغ به ریال می باشد)

 

 

مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

 

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر برای هر واحد درسی

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه یا کارآموزی در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

فنی و مهندسی

5,977,125

227,700

341,550

417,450

342,100

948,750

علوم انسانی

4,744,300

227,700

341,550

360,800

284,900

948,750

 

 

مقطع کارشناسی ارشد

 

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر برای هر واحد درسی

شهریه هر واحد پروژه یا سمینار

فنی و مهندسی

8,690,000

1,628,000

5,390,000

 
Back to content | Back to main menu