تغذیه - موسسه آموزش عالی فرزانگان

Search
Go to content

Main menu:

تغذیه

فرهنگی دانشجویی
بطور كلی تأمين غذا به قيمت يارانه‌ای در كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كشور منوط به اين است كه مواد اوليه اصلی به قيمت يارانه‌ای مطابق با آمار دانشجويان شاغل به تحصيل در هر موسسه يا دانشگاه تأمين شود. بر همین مبنا، موسسه آموزش عالی فرزانگان نيز براي تهيه غذای يارانه‌ای اقدام نموده و غذای گرم به قیمت یارانه ای توزیع می نماید.
 
Back to content | Back to main menu