تماس با ما - موسسه آموزش عالی فرزانگان

Search
Go to content

Main menu:

تماس با ما

تماس با ما
 آدرس موسسه: اصفهان، اتوبان اصفهان - شیراز، رو به روی ورودی جنوبی سپاهان شهر، سیتی سنتراصفهان، طبقه سوم، جنب دانشگاه علمی کاربردی
تلفکس: 36550519-031 و تلفن: 36550518 - 031
info@farzanegan.ac.ir :پست الکترونیکی
"شماره حساب: 698680407 فراگیر بانک تجارت (شعبه سیتی سنتر) به نام "موسسه آموزش عالی فرزانگان


   فاصله تا اصفهان سه دقیقه و تا مرکز شهر اصفهان 10 دقیقه  

 
Back to content | Back to main menu