هیات رئیسه - موسسه آموزش عالی فرزانگان

Search
Go to content

Main menu:

هیات رئیسه

موسسه > تشکیلات
 نام و نام خانوادگی
سمت
رديف
دكتر علي اكبر عالم رجبي
رئيس1
مهندس محمد رضا ادريس
معاون اداري – مالي و قائم مقام رئيس
2
دكتر محمد علي ادريس
معاون آموزشي
3
دكتر مهدي ادريسي
معاون دانشجويي و فرهنگي
4
دكتر حسین ادريس
معاون پژوهشي
5 
Back to content | Back to main menu