دروس مهندسی اجرایی عمران

 

مشخصات دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

(72 واحد + دروس جبرانی)

ردیف
نام درس
واحد
شماره درس
 

دروس عمومی (9 واحد)

1
انقلاب اسلامي ایران
2
1013015
 
2
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی
2
1013018
 
3
تربيت بدني 2
1
1014021

1014022

 
4
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
2
1013017
 
5
اندیشه اسلامي 2

2

1013012
 
دروس جبرانی
6
نقشه برداری و عملیات
3
5051117

 

برای  کاردانهای با رشته غیر مرتبط

7
استاتيك و مقاومت مصالح

3

4041223
 
8
نقشه کشی ساختمان
2

5052211

 

برای  کاردانهای با رشته غیر مرتبط

9
زمين شناسي مهندسي
2
5052285
 
10
مصالح ساختماني وتکنولوژی بتن
2
5052243
 
11
ریاضی 1 عمومی
3
2021014
 
12
آمار و احتمالات مهندسي
2
2021042
 
13
برنامه نویسی کامپیوتر

3

2024013
 

دروس پایه، اصلی و تخصصی و اختیاری

14
آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها

2

5052338

ساختمانهای بتن آرمه - ساختمانهاي فولادي

15
اجرای ساختمانها با مصالح بنایی

2

5052368

مقررات ملی ساختمان

16
اجرای سازه های بتنی

2

5052351

ساختمانهای بتن آرمه

17
اجزای ساختمان

2

5052311
مباني معماري وشهرسازي
18
اصول مدیریت ساخت

2

5052313
آمار و احتمالات مهندسي
19
مباني معماري وشهرسازي
2
6061103

نقشه کشی ساختمان (جبرانی)

20
ایمنی کارگاه

2

5052315

اصول مدیریت ساخت

21
تولید صنعتی ساختمان

2

5052358

مقررات ملی ساختمان

22

خرابیها و دوام بتن

2

5052359

ساختمانهای بتن آرمه

23
روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان

2

5052343

مقررات ملی ساختمان

24
روشهای مرمت ابنیه

2

5052341

مصالح ساختماني وتکنولوژی بتن - مقاومت مصالح

25
راهسازی و روسازی

3

5052357

مصالح ساختماني وتکنولوژی بتن - مکانیک خاک و مهندسی پی

26
رياضي 2 عمومي
3
2021024

ریاضی 1 عمومی (یا معافیت از آن)

27
ساختمانهای بتن آرمه
3
5052336

مکانیک ساختمان - مصالح ساختماني وتکنولوژی بتن

28
ساختمانهاي فولادي
3
5052334

مکانیک ساختمان

29
فناوریهای نوین ساختمان

2

5052355

اصول ومباني معماري وشهرسازي- اصول مدیریت ساخت

30
قالب و قالب بندی

2

5052353

ساختمانهای بتن آرمه

31
قراردادها و مبانی حقوقی

2

5052366

مقررات ملی ساختمان

32

كارآموزي اجرایی ساختمان 1

1

5052306
گذراندن 30 واحد درسی
33

كارآموزي اجرایی ساختمان 2

1

5052307
كارآموزي  اجرایی ساختمان 1- گذراندن 65 واحد
34
مبانی مهندسی مواد

2

4041255

مقاومت مصالح

35
محاسبات عددي
2
2024020
برنامه نویسی کامپیوتر
36
مقاومت مصالح
3
4041232
استاتيك و مقاومت مصالح
37
مقررات ملی ساختمان

2

5052319
 
38
مکانیک خاک و مهندسی پی

3

5052312

زمين شناسي مهندسي

39
مکانیک ساختمان

3

5052332

مقاومت مصالح

40
مکانیک سیالات و هیدرولیک

3

4041267

استاتيك و مقاومت مصالح

41
نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

2

5052297
 
42
نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان

2

5052298