دروس مهندسی تکنولوژی ساختمان

 

مشخصات دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان
ردیف
نام درس
واحد
شماره درس
پیشنیاز
همنیاز
دروس عمومی (9 واحد)
1
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن
2
1013015
 
 
2
تاريخ اسلام
2
1013016
 
 
3
تربيت بدني 2
1
1014021
1014022
 
 
4
تفسيرموضوعي قرآن كريم
2
1013014
 
 
5
انديشه اسلامي 2
2
1013012
 
 
دروس جبرانی (8 واحد از فهرست زیر)
6
آزمايشگاه مقاومت بتن و خاك
1
5052242
 
 
7
استاتيك
2
4041212
 
 
8
رياضي 1 عمومی
3
2021014
 
 
9
شناخت مصالح ساختماني
2
5052212
 
 
10
تكنولوژي قالب بندي و آرماتور
1
5052244
 
 
11
مكانيك خاك (1)
2
5052252
 
 
12
مقاومت مصالح (1) جبرانی
3
4041234
 
 
13
نقشه خواني و نقشه كشي كاربردي
2
5052214
 
 
دروس پایه، اصلی و تخصصی
14
اصول و مباني معماري
2
6061101
 
 
15
آزمايشگاه تکمیلی بتن و طرح اختلاط
1
5052155
 
 
16
آزمايشگاه مصالح ساختماني
1
5052284
 
 
17
آزمايشگاه مقاومت مصالح 2
1
4041238
 
مقاومت مصالح (2)
18
آزمايشگاه مكانيك خاك
1
5052255
 
مكانيك خاك 2
19
بارگذاري
1
5052293
 
تحليل سازه ها
20
برنامه نويسي رایانه
2
2024012
 
 
21
پروژه بتن آرمه
1
5052251
سازه های بتن آرمه 1
 
22
پروژه سازه های فولادی
1
5052300
سازه های فولادی 1
 
23
پروژه كارگاه تكميلي ساختمان
2
5052276
عناصر و جزئيات ساختمان
 
24
پی و پی سازی
2
5052165
مكانيك خاك 2- بارگذاري
 
25
تاسيسات ساختمان
3
5052294
طراحي معماري
 
26
تحليل سازه ها
3
5052140
مقاومت مصالح (2)- معادلات ديفرانسيل
 
27
حل تمرین رياضي 2 عمومی
 
2021005
 
 
28
رياضي 2 عمومی
3
2021024
 
حل تمرین رياضي 2 عمومی
29
زبان تخصصي عمران
2
5052013
 
 
30
سازه های بتن آرمه 1
3
5052248
بارگذاري- تحليل سازه ها
 
31
سازه های فولادی 1
3
5052151
بارگذاري- تحليل سازه ها
 
32
طراحي فني ساختمان
3
5052290
 
 
33
طراحي معماري
1
6061102
 
 
34
عناصر و جزئيات ساختمان
3
5052281
 
 
35
فن آوري قالب بندي وآرماتورگذاري
2
5052246
 
 
36
کارگاه جوشکاری و ورقکاری
1
4041021
 
سازه های فولادی 1
37
كارآموزي
2
5052304
گذراندن 60 واحد درسي
 
38
كاربرد نرم افزارهاي عمومي عمران
1
2024051
برنامه نويسي رایانه
 
39
محاسبات عددي
2
2024020
برنامه نويسي رایانه
 
40
مديريت ساخت
2
3032110
عناصر و جزئيات ساختمان
 
41
معادلات ديفرانسيل
2
2021032
رياضي 2 عمومی
 
42
مقاومت مصالح (2)
3
4041235
مقاومت مصالح (1) جبرانی
 رياضي 2 عمومی
43
مكانيك خاك 2
2
5052253
مقاومت مصالح (2)
 
44
مواد و مصالح ساختماني
2
5052282
 
 
45
نقشه برداری و عملیات آن
3
5051116