دروس تکنولوژی عمران

 

مشخصات دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران
ردیف
نام درس
واحد
شماره درس
پیشنیاز
همنیاز
دروس عمومی (9 واحد)
1
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن
2
1013015
 
 
2
تاريخ اسلام
2
1013016
 
 
3
تربيت بدني 2
1
1014021
1014022
 
 
4
تفسيرموضوعي قرآن كريم
2
1013014
 
 
5
انديشه اسلامي 2
2
1013012
 
 
دروس جبرانی (8 واحد از فهرست زیر)
6
آزمايشگاه مكانيك سيالات
1
4041266
 
 
7
آزمايشگاه مقاومت مصالح 1
1
4041237
 
 
8
استاتيك و مقاومت مصالح
3
4041223
 
 
9
راهسازی
2
5052181
 
زمين شناسي مهندسي
10
زمين شناسي مهندسي
2
5052285
 
 
11
مصالح ساختماني وآزمايشگاه
2
5052283
 
 
دروس پایه، اصلی و تخصصیو اختیاری
12
آمار و احتمالات مهندسي
2
2021042
 
 
13
اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب
2
5052136
غیر اجباری
 
14
اصول مهندسي زلزله
3
5052121
تحليل سازه ها 2
 
15
اصول ومباني معماري وشهرسازي
2
6061103
 
 
16
پروژه بتن آرمه
1
5052251
تحليل سازه ها (2) - سازه های بتن آرمه 2
 
17
بارگذاری
1
5052293
مقاومت مصالح (اختیاری مازاد)
 
18
پروژه راه
3
5052183
روسازي راه
 
19
پروژه سازه هاي فولادي
1
5052300
تحليل سازه ها (2) -  سازه هاي فولادي 2
 
20
پل سازي
2
5052161
غیر اجباری
سازه های بتن آرمه 2
21
تحليل سازه ها (2)
2
5052142
محاسبات عددي- تحليل سازه ها (1)
 
22
تحليل سازه ها (1)
3
5052141
مقاومت مصالح (1)
 
23
تكنولوژي بتن واجراي سازه هاي فلزي وبتني
2
5052247
 
 
24
ديناميك
3
4041271
استاتيك و مقاومت مصالح (جبرانی)
 
25
راه آهن
2
5052163
راهسازی (غیر اجباری)
 
26
روسازي راه
2
5052182
راهسازی - مصالح ساختماني و آزمايشگاه
 
27
رياضي 1
2
2021012
 
 
28
رياضي 2 عمومي
3
2021024
رياضي 1
 
29
سازه های بتن آرمه 1
3
5052248
تحليل سازه ها 1- تكنولوژي بتن واجراي سازه هاي فلزي وبتني
 
30
سازه های بتن آرمه 2
3
5052249
سازه بتن آرمه 1
 
31
سازه هاي فولادي 1
3
5052151
تحليل سازه ها 1
 
32
سازه هاي فولادي 2
2
5052152
سازه هاي فولادي 1
 
33
كارآموزي تكنولوژي عمران
1
5052303
گذراندن 60 واحد درسی
 
34
محاسبات عددي
2
2024020
معادلات ديفرانسيل
 
35
معادلات ديفرانسيل
3
2021033
 
رياضي 2 عمومي
36
مقاومت مصالح
3
4041232
استاتيك و مقاومت مصالح (جبرانی)
 
37
مكانيك خاك
3
5052254
مقاومت مصالح (1) - ديناميك
 
38
مكانيك سيالات
3
5052361
ديناميك
 
39
مهندسي پي
2
5052112
سازه های بتن آرمه 1
 
40
هيدرولوژي مهندسي
2
5052363
مكانيك سيالات - آمار و احتمالات مهندسي
 
41
هيدروليك
2
5052365
مكانيك سيالات (غیر اجباری)