برگشت

 

 استخدام عضو هیأت علمی

موسسه آموزش عالی فرزانگان (غیر دولتی-غیر انتفاعی) برای تکمیل کادر آموزشی خود از میان واجدان شرایط عمومی و اختصاصی به شرح زیر استخدام می نماید. متقاضیان از طریق سامانه مرکز جذب اعضای هیات علمی در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اقدام نمایند. تخصص های مورد نیاز این موسسه عبارتند از:

 

ردیف

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

1

مهندسی نقشه برداری

دکتری (یا دانشجوی دکتری)، کارشناسی ارشد

2

 مهندسی عمران

دکتری (یا دانشجوی دکتری)، کارشناسی ارشد

3

مهندسی صنایع

دکتری (یا دانشجوی دکتری)، کارشناسی ارشد

4

مهندسی مكانيك

دکتری (یا دانشجوی دکتری)، کارشناسی ارشد